Kontroverze ve výuce dějepisu a společenskovědních předmětů

26. 4. 2019; 9.00 – 15.00, Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 5. patro, místnost č. 522

Prezenční kurz je určen učitelům dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Hlavní inspirací bude koncept “controversary teaching” v podání hlavních autorit oboru Allana McCullyho a Diany Hessové. Tento kurz má vybavit vyučující dovednostmi, jak zvládat tyto kontroverze vyplývající z odlišných rodinných tradic žáků, a tedy i odlišného pohledu na nedávnou minulost, kterou si žáci z rodin do škol přinášejí. Kromě obecných rámců nabídne i konkrétními aplikace těchto teorií v metodikách, které tematizují různé aspekty soudobých dějin (otázka třetího odboje, různé pohledy na tzv. normalizaci atd.). Seminář nabídne učitelům i možnost diskutovat jejich vlastní zkušenosti s tématy, které vzbuzují ve třídě kontroverzi.

U semináře probíhá akreditační řízení.

Přihlásit se na seminář