Dějepis v 21. století

Foto: ČTK

 

Ve dnech 26.-27. srpna pořádáme Letní školu pro učitele dějepisu.

Podle čeho rozhodujeme, co považujeme v historii za důležité? Můžeme se z dějin poučit? Má školní dějepis sloužit k tomu, abychom někoho poučovali? A jak vlastně máme minulost využívat k tomu, abychom žili lépe současné životy?


Aktuálně jsme pro učitele a žáky připravili materiály pro distanční výuku.


Projekt Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřený na soudobé dějiny a dějepisné vzdělávání. Oddělení spojuje práci výzkumníků z oboru historie a didaktiky a vyvíjí výukové materiály a metodiky pro žáky, učitele, pedagogy a vzdělavatele odpovídající nárokům 21. století. Pracujeme na rozvoji historického myšlení spíše než na prezentaci uzavřených historických fakt a vycházíme ze zásad konstruktivistického dějepisu. Poskytujeme metodickou podporu učitelům i studentům, podněcujeme diskusi o historii ve veřejném prostoru. Na stránkách D21 nabízíme množství materiálu pro školy, přinášíme aktuality z práce oddělení, sledujeme situaci dějepisu v médiích i na školách.

Více o našich východiscích a metodách si můžete přečíst zde.


 

Naše nejnovější projekty


Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.