Dějepis v 21. století

Na této stránce vám nabízíme stručný přehled činnosti Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Jedná se o výběr z obsahu, který je převážně určen domácímu publiku ale naleznete zde i naše zahraniční aktivity.


O nás

Oddělení vzdělávání se zaměřuje na výuku moderních dějin na českých školách všech stupňů, ve svých projektech poskytuje především didaktickou a metodickou podporu učitelům. Metodiky inspirované zahraniční didaktikou stojí na práci s historickými prameny a médii. Semináře pořádané oddělením pak mapují základní problémy výuky moderních dějin na českých školách a rozvíjejí nové formy dějepisu. Další klíčovou aktivitou oddělení je pak vývoj multimediálních aplikací, jež mohou učitelé přímo použít ve výuce. Tyto aplikace mají ale ambici vstupovat i do veřejného prostoru a stejně jako další aktivity oddělení se podílet na společenské diskuzi o minulosti.

Jak název napovídá, projekt Dějepis v 21.století chce reagovat na současné trendy ve vzdělávání a přispět ke zkvalitnění výuky dějepisu na českých školách. Ve svých aktivitách se proto zaměřujeme například na tvorbu volně dostupných vzdělávacích aplikací, tvorbu metodik pro učitele nebo na rozvoj projektového vyučování. Podporujeme modernizaci výukových materiálů prostřednictvím jejich převodu na on-line verze. V rámci projektu nabízíme jak semináře pro učitele, tak přednášky na školách. 

Webová prezentace vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století. Hlavním cílem bylo vytvoření tvůrčího prostoru, které by reagovalo na současné trendy v didaktice dějepisu a dalších společenskovědních oborech, jež reflektují minulost. Cílovou skupinu tak tvoří především učitelé, rádi bychom však překonávali bariéry, a proto k účasti na Dějepise v 21. století zveme i muzejní pedagogy, akademiky, studenty a další zájemce o minulost. Didaktiku dějepisu bychom zde rádi představili jako dynamický obor, který řeší zajímavé otázky, jež se nedotýkají jen uzavřeného prostoru školy orámovaného dvěma hodinami dějepisu týdně. Dějepis utváří představy o minulosti celých generací, proto je třeba vykročit ze zažité představy o nudné faktografii (dnes již často mylné) a předestřít žákům a studentům dějiny jako aktuální problém. Dějepis v 21. století se zaměřuje především na výuku moderních dějin, jež se z perspektivy aktuální společenské paměti jeví jako klíčová látka.


Aktuality

 • Zahraniční aktivity
 • Texty 
 • Twitter

Pro zahraniční publikum

 • Socialism Realised
 • HistoryLab
 • Muzea
 • EVZ

Obsah webu D21

Web Dějepis v 21. století je určen učitelům a zájemcům o problematiku výuky společenskovědních předmětů z českého prostředí. Nicméně vám zde nabízíme stručný výběr z obsahu jednotlivých sekcí webu. Celý web je v českém jazyce.

Dějepis v 21. století

Obsahuje aktuality, anotace výukových DVD, sekci projektového vyučování ve školách, doporučené materiály a ohlasy v médiích.

Co je nového v Dějepise v 21. století a ve světě didaktiky dějepisu obecně? Tato část potálu tvoří přehled našich aktivit. Kromě Aktualit zde nabízíme výběr toho nejzajímavějšího z dalších částí webu. V sekcích semináře a historické dílny informujeme o akcích a workshopech, které pořádá Oddělení vzdělávání ÚSTR. Výstupy z těchto akcí naleznete mezi náměty v sekci Jak a proč učit dějiny? Klíčovou aktivitu Dějepisu v 21. století představuje tvorba vzdělávacích aplikací. Jádrem našeho metodologického uvažování jsou ucelené knižní metodiky zaměřené na využití audiovizuálních médií a na projektové vyučování v dějepise. 

Jak a proč učit dějiny?

Didaktické a metodické inspirace, modelové hodiny, komplexní metodiky projektové výuky a využití filmu ve výuce dějepisu.

Jak a proč učit dějiny? Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku není snadné najít odpověď. Při  bližším pohledu se naopak otázky prohlubují: Jak  by  měl vypadat modelový absolvent dějepisu? Do jaké míry by měl školní dějepis reprodukovat český národní příběh? Jak rozvíjet demokratické hodnoty, jak věnovat více pozornosti menšinám, jak předcházet patologickým jevům ve společnosti? Jaké místo zaujímá historie v současné společnosti? A tak dále...

V sekci Jak a proč učit dějiny bychom rádi tyto a další otázky rozváděli, nabízeli návrhy a didaktické materiály k diskuzi a vytvářeli platformu, kde by vyučující, kteří  podobné problémy řeší, našli podporu. Jádro našeho metodologického uvažování tvoří ucelené knižní metodiky zaměřené na využití audiovizuálních médií (Dějiny ve filmu) a projektové vyučování v dějepise (Paměť a projektové vyučování), které si zde můžete stáhnout. 

 

 

Sdílíme a diskutujeme

Diskuze, výměna zkušeností a názorů. Možnost sdílet didaktické materiály a náměty.

Tato část webu by měla sloužit pro reflexi nejen materiálů na tomto webu, ale i dalších témat, jež jsou spojená s výukou moderní historie.

 

 

Soudobé dějiny on-line

Databáze audivizuálních materiálů a pramenů, kompletní výukové aplikace k moderním dějinám.

Soudobé dějiny online jsou obsahovým jádrem webu. Nabízíme vám zde komplexní materiály, které lze využít takřka bezprostředně ve vyučování. Videa, fotografie, dokumenty a další prameny jsme zpracovali primárně pro učitele humanitních předmětů, případně jejich žáky. Věříme však, že inspirující pohled na dějiny zde naleznou i další zájemci o moderní historii.


Kontakt

 • Adresa sídla: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 (k provozu a k doručování se po dobu rekonstrukce budovy neužívá)
 • Dočasná doručovací adresa ÚSTR: Ústav pro studium totalitních režimů, Na Struze 3, 110 00 Praha 1
 • Adresa sídla Oddělení vzdělávání: Office Park Hadovka, Evropská 2588/33C, 160 00  Praha, Dejvice
 • ID datové schránky: dbzaa4r
 • Elektronická adresa (e-podatelna): podatelna@ustrcr.cz
 • Adresa pro zasílání faktur v PDF: podatelna@ustrcr.cz
 • IČO: 75112779
 • DIČ: CZ75112779