Jak vytvořit vlastní lekci?

Pro distanční výuku můžete využít stávající vzdělávací lekce (metodiky), včetně pracovních listů, nebo si na jejich základě připravit pro žáky své vlastní lekce. V tomto ohledu můžete využít všechny materiály na webu D21. Především v sekcích „Náměty“ a „Soudobé dějiny online“ najdete sety pramenů opatřených metodickým komentářem a učebními úkoly, které stačí vhodně adaptovat pro současnou situaci. 

Pro adaptaci cvičení do pracovního listu pro žáky zvažte prosím tyto kroky:

  • Představte svoji lekci badatelskou otázkou
  • Upřesněte úkoly vedoucí k závěrečnému zodpovězení otázky
  • Vyberte si např. dva protichůdné prameny (text, video, foto)
  • Uveďte prameny do dobového kontextu
  • Rozepište kritéria pro zhodnocení závěrečných odpovědí žáků

Plakát „Jak vytvořit vlastní lekci?”

Pro vyhodnocení cvičení zvažte prosím výběr formátu pro vypracování pracovního listu:

  • Sdílené dokumenty online (Dokumenty Google, Microsoft Teams etc.) - umožňují nasdílet originál, žáci pak odpovídají přímo do originálu
  • Formuláře (opět např. Formuláře Google, Microsoft forms) - umožňují rozeslat pozvánku k vyplnění, žáci vyplňují odpovědi do dotazníku  
  • Offline dokument (MS WORD, OpenDocument - umožňují rozeslat originál listu, tzn. žáci vkládají vyplněné kopie do určené složky či odesílají e-mailem