Soňa Červená pokřtila DVD "Historie 1950"

Díky Národnímu divadlu, na jehož repertoáru se představení nachází, měl projekt Dějepis v 21. století možnost po uvedení opery představit 9. října vzdělávací DVD Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku. Vzdělávací aplikaci spojuje s operou jméno hlavní postavy.

Podobně jako je příběh Josefa Toufara zajímavou látkou pro umělecké zpracování, nabízí se také uplatnění didaktické. Zatímco umělce vybízí transcendentní rozměr zázraku, didaktika zaujme hlavně otevřenost příběhu. Zázrak totiž neodpovídá stabilizované představě o uzavřených dějinách, které jsou prostým výčtem toho, jak se co událo. Číhošťský kostel tak představuje zajímavou poznávací situaci, která může žáky naučit, jak na základě dostupných informací zaujmout své vlastní stanovisko. Aplikace je pojata jako didaktická detektivka – filmová zpracování tématu (včetně propagandistického filmu Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení z roku 1950) umožňují číst jednotlivé vrstvy příběhu a zaujímat na základě rolí různé postoje. Stejně jako pro umělecké zpracování je pro učební materiály důležitá také hodnotová zakotvenost, kterou Toufarův příběh přináší.

Po představení opery Toufar promluvil o vzdělávacích aktivitách Ústavu pro studium totalitních režimů jeho ředitel Zdeněk Hazdra. Autoři pak aplikaci Historie 1950 prezentovali v krátké ukázce. Symbolické role kmotry se ujala operní pěvkyně Soňa Červená, představitelka jedné z klíčových rolí v opeře, která aplikaci popřála mnoho úspěchů ve školní praxi. DVD Historie 1950 je součástí balíku Soudobé dějiny v kostce, který byl odeslán do škol v prosinci 2014, případně je možnost DVD objednat na adrese infoD21@ustrcr.cz. Celá aplikace je dostupná online http://historie1950.dejepis21.cz.

Herečka Soňa červená křtí DVD "Historie: 1950"