Obrazy války a poválečné obnovy. Soudobé dějiny ve škole

30. září 2022, 9:00–16:00, Ústav pro studium totalitních režimů, Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3 - Žižkov

2022-09-obrazy-valky

Vizuální kultura hraje důležitou roli ve zprostředkování válečné zkušenosti. Druhá světová válka je stále nejdůležitějším referenčním polem, ke kterému se při vytváření představy o válce vztahujeme. Jak obrazy války vznikaly a vznikají? Jaké hodnoty byly spojovány s poválečnou obnovou? Workshop pro učitele dějepisu a dalších společenských věd se zaměří na analýzu obrazů jak druhé světové války, tak poválečné obnovy, a to především na filmovém materiálu. Budeme vycházet z dobových archivních materiálů, ale i poválečné a současné popkulturní produkce. Součástí workshopu bude i práce s konkrétními náměty do hodin a metodickými pomůckami. Workshop vzniká ve spolupráci Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a projektu Victor-E (Visual Culture of Trauma, Obliteration, and Reconstruction in Post-WW II Europe) řešeného při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Přihlásit na seminář

Program

9:00–10:00 Teoretický základ a úvod do tématu: Práce s vizuálními a filmovými materiály ve výuce. Základy badatelské výuky a historické gramotnosti.

10:00–10:30 Pauza na občerstvení

10:30–12:00 Metodická část  I – demonstrace: Představení projektů Obrazy války (https://obrazyvalky.dejepis21.cz/) a Victor-E (https://www.victor-e.eu/

12:00–13:00 Pauza na oběd

13:00–15:00 Metodická část II – workshop: Práce ve skupinách nad konkrétním úkolem. Analýza filmových obrazů, prezentace výsledků a diskuze.

15:00–15:15 Pauza na občerstvení

15:15–16:00 Reflexe a doporučení pro praxi