2 - Pozdní normalizace

Změna geopolitického kontextu (sovětsko-americké usmiřování, perestrojka v SSSR) ovlivnila zásadním způsobem i podobu normalizačního režimu. V této části se žáci mohou seznámit s diskurzem přestavby, s jejím jazykem a ohlasem u obyvatelstva. Učitelé zde naleznou i několik sond do protirežimních demonstrací a listopadové revoluce roku 1989. Ukázky mají v této části spíše ilustrativní roli, usilují o zachycení důležitých událostí v tomto období, podporují udržitelnost dějepisných znalostí.