Životní prostředí

  1. Pokuste se popsat pocity, které ve vás prostředí zachycené v ukázce vyvolává.
  2. Zamyslete se nad hudebním doprovodem reportáže. Proč autoři příspěvku zvolili takovouto hudbu?
  3. S jakými potížemi se asi pojil každodenní život v podobném prostředí?
  4. Proč došlo v 70. letech k devastaci životního prostředí v takové míře?
  5. Jaké hodnotové postoje odráží takový vztah k přírodě? Jaké hodnoty a postoje naopak vedly k prosazení ekologického myšlení?

Ukázka ilustruje stav znečištění životního prostředí v severních Čechách, kde byla velká koncentrace chemického a energetického průmyslu. Přírodu devastovaly nejen emise, ale též povrchová těžba hnědého uhlí. Toto nekvalitní uhlí se používalo k výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách, které ovšem neměly odsiřovací zařízení. Jak dokládá dobový dokumentární záběr, situace byla opravdu vážná (snížená viditelnost za dne, odumírající dřeviny). Horká reportáž je zajímavým dokladem přítomnosti ekologických témat ve veřejném diskurzu. Může nás překvapit, že Televizní klub mladých mohl v roce 1979 tuto kritickou reportáž odvysílat. Ovšem ani přes existenci takových záběrů a jejich přítomnost v mediálním prostoru nezískala otázka ochrany životního prostředí pro stranu a vládu na důležitosti. Ekologické otázky naopak patřily k velice důležitým tématům politické opozice.

TKM - Televizní klub mladých (ČST, 1979–1990, publicistický pořad)

Populární pořad Televizní klub mladých se vysílal asi devětsetkrát a vydržel na obrazovkách skoro po celá 70. a 80. léta. Jednalo se o ojedinělý formát, který se snažil oslovit mladé publikum. Do studia byli zváni hosté, vystupovaly tu kapely, vysílaly se reportáže. Jednotlivé díly balancovaly mezi tradičními tématy (například činnost SSM) a reportážemi, které otevíraly kriticky nová témata (ekologie) nebo informovaly o nových hudebních a módních trendech, často s kořeny v západní Evropě.