Život ve stínu hranice

  1. Pokuste se zjistit, zda dnes existují obdobné policejní útvary, jako byla svého času Pohraniční stráž.
  2. Jak je představena spolupráce mezi místní správou a Pohraniční stráží?

Reportáž z pohraničí zdůrazňuje spolupráci mezi místní správou a Pohraniční stráží a vzájemnou podporu těchto složek. Hranice v období studené války pohraniční oblasti nespojovala, ale naopak rozdělovala. Život v pohraničním pásmu podléhal řadě omezení, pohyb osob, a to i místních, byl kontrolován a řada obyvatel s Pohraniční stráží aktivně spolupracovala. Pohraničí, zvláště v sousedství státních hranic s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo, bylo periferií republiky, řada komunikací tam končila. Faktickou sociální vyloučenost jen velice částečně kompenzoval už od 50. let budovaný mýtus pohraničí jako exponovaného ideologického prostoru, ve kterém se střetává západní svět se světem socialismu. Na konci 80. let byl ovšem tento mýtus značně vyčpělý a nepříliš funkční. Předseda MNV zmiňuje Mladé strážce hranic – jednalo se o speciální formu Pionýrské organizace zaměřenou na spolupráci s PS. Na otázku, nakolik byl étos ochrany hranic sdílen obyvateli pohraničí, je dnes obtížné odpovědět, polistopadový boom pohraničních oblastí (rozvoj služeb orientovaných na Němce a Rakušany) ovšem napovídá, že spíše než o referenční ideologickou figuru šlo ze strany obyvatel pohraničí více o pragmaticky přijímaný sociální fakt.

Televizní noviny (ČST, 1970–1989, zpravodajství)

Televizní noviny byly hlavní zpravodajskou relací Československé televize po celé období státního socialismu. Televize byla pod silným ideologickým vlivem KSČ, což se samozřejmě projevovalo i ve zpravodajských reportážích. Zprávy podávaly idealizovaný obraz socialistické společnosti a některým problémům se vůbec nevěnovaly. Televizní noviny však během své existence prošly vývojem, který kopíroval společenské a politické poměry.