Zaniklé muzeum. Práce s ideologií ve vzdělávání

5. 4. 2019; 10.00 – 15.00, Národní muzeum - Historické muzeum, Ústřední depozitář Terezín

Seminář se zaměří na využití specifické muzejní sbírky ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětů. Sbírka Muzea dělnického hnutí, jež se skládá především z fondů zaniklých muzeí Klementa Gottwalda a V. I. Lenina, skýtá příležitost pro výuku několika témat. Artefakty a prameny ve sbírce nesou především ideologický a dobově podmíněný výklad dějin. Práce s prameny a artefakty může vést ke zvyšování kompetencí v oblasti analýzy a interpretace ideologie, ale obecně i k rozvíjení kritického myšlení a historické gramotnosti. Součástí semináře bude seznámení se se sbírkou a některými sbírkovými předměty.

Workshop probíhá v rámci projektu NAKI II Muzeum dělnického hnutí v 21. století (DG18P02OVV045).

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 24461/2018-2-829. 

Přihlásit se na seminář