Vzdělání a výchova

  1. Popište, jakým způsobem probíhá výuka dějepisu.
  2. Jak se tento způsob výuky liší od vašich hodin dějepisu?
  3. Popište výzdobu třídy ve filmové ukázce. Jak se liší od vaší třídy?
  4. Jak reagují dívky na přednášku dr. Navrátila? Zdůvodněte.
  5. Pokuste se v oblečení učitelů a dětí určit nějaké dobové prvky.

V ukázce z filmové komedie Můj brácha má prima bráchu žák 8. třídy Martin Pavelka (Roman Čada) úspěšně zasahuje do milostného vztahu svého staršího bratra (Jan Hrušínský), aby zabránil jeho rozpadu. Scéna zachycuje hodinu dějepisu, do níž nečekaně přichází dr. Navrátil (Zdeněk Řehoř), aby se věnoval sexuální výchově dospívajících dívek. Ukázku lze využít k analýze dobového charakteru výuky a podob sexuální výchovy. Ukazuje též školní prostředí a může být současně vhodným materiálem pro reflexi dobového oblečení žáků ZŠ.

Můj brácha má prima bráchu (1975, r. Stanislav Strnad)

Hrdinou optimistické rodinné komedie je Martin Pavelka přezdívaný Prcek, který s pomocí spolužačky Pavlínky napravuje problémy a nedorozumění svého staršího bratra Honzy. Jako strážce rodinné harmonie nejdříve zajistí usmíření tvrdohlavého Honzy s dívkou Zuzanou. Když vyjde najevo, že Zuzana čeká s Honzou dítě, neváhá energický Martin zařídit setkání rodičů, svatbu i opušťák pro ženicha. Na pozadí dobově závažných témat morálky a rodinných hodnot konstruuje komedie ideální svět fungujících služeb a lidského porozumění, které vedle Prcka prezentují například obětavé postavy ministra a velitele posádky, bez nichž by budoucí novomanželé stěží naplnili své štěstí.