Význam hranic

  1. Jak jsou v tomto příspěvku pojímány hranice?
  2. Jak je vysvětlována úloha Pohraniční stráže? Nakolik s tímto vysvětlením souhlasíte?

Ukázka pochází z publicistického pořadu Sondy šedesát (trvaly 60 minut), který reflektoval život v pohraničním pásmu. Závěrečná pasáž zdůrazňuje význam hranic jako zóny klidu oddělující dva politické systémy. Uzavření hranic a jejich kontrola jsou v tomto konceptu vnímány jako stabilizace mezinárodní situace. Rétorika reportáže koresponduje s novou konfrontací mezi SSSR a USA na počátku 80. let. Sovětská invaze do Afghánistánu a následný nástup neokonzervativců na Západě a nové kolo zbrojení v souvislosti s programem hvězdných válek přinesly i odpovídající změnu do lexikonu zpravodajství. Činnost Pohraniční stráže je tedy interpretována především jako obrana před Západem. Přirozeně se zcela pomíjí její obranná funkce proti vlastnímu obyvatelstvu.

Sondy 60 (1980–1982, ČST, publicistika)

Jeden z publicistických pořadů Československé televize nijak zvlášť nevybočoval z šedivé produkce normalizační publicistiky. Jeho tvůrci volili především nekonfliktní a politicky korektní témata, v nichž se zpravodajství mísilo (jak bylo tehdy obvyklé) s politickou propagandou.