Výuka ve škole

  1. Jaká je představa o cílech vzdělávání v této reportáži? Nakolik se tato představa liší od školy, kterou znáte vy?
  2. Jak byste hodnotili probíhající výuku? Je spíše podobná té, kterou znáte z vlastní zkušenosti, nebo je od ní odlišná?
  3. Jak se liší vaše názory od názorů žáků v 80. letech?

Ukázka je výňatkem z reportáže ilustrující poměry na základních školách. Vyznění reportáže je kritické, oslovení odborníci kritizují především faktografickou náročnost učiva a malou orientaci výuky na samostatnou práci žáka. Z reportáže je zřejmé, že už v 80. letech existovaly snahy o reformu učiva ve smyslu současného pojetí kurikulární reformy. Podobně jako dnes byl velký rozpor mezi deklarovanými cíli koncepce a realitou pedagogické praxe. Ukázka tak může posloužit jako východisko k diskuzi o shodách a rozdílech mezi současnou školou a školou v 80. letech, o rozdílech mezi pedagogickou teorií a pedagogickou praxí a o reflexi náročnosti školy ze strany žáků.

Sondy (1988–1989, ČST, publicistický pořad)

Uvedené ukázky z publicistického pořadu Československé televize jsou z konce 80. let, z období tzv. přestavby, kdy bylo žádoucí kritizovat určité sociální a ekonomické jevy. Reportéři tohoto pořadu připravili řadu příspěvků, které se vyjadřovaly kritičtěji, než bylo v soudobých médiích obvyklé. Pořad tak měl vysokou sledovanost a byl u veřejnosti oblíbený.