Vlastní názor

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo.
  2. Pokuste se charakterizovat sociální role jednotlivých aktérů konfliktu. Kdo zde vystupuje a z jaké pozice, a kdo naopak mlčí?
  3. Popište komunikační prostředky, v nichž se odráží sociální vztahy mezi jednotlivými aktéry schůze. Následně popište hierarchii těchto vztahů.
  4. Řeší pracovní kolektiv své problémy demokraticky, nebo v jednání naleznete prvky, které mají nějaké autoritativní rysy a omezují práva jednotlivců? Závěry zdůvodněte.
  5. Kdo podle vás v příběhu představuje kladnou a kdo zápornou postavu? Svůj výběr zdůvodněte.
  6. Proč mají lékaři obavu vyslovit svůj názor?
  7. Co to znamená: „Říct veřejně svůj názor“? V čem ukázka (v souvislosti s otázkou vlastního názoru) odráží dobovou společnost a v čem může být tento obraz zkreslený? Tuto otázku můžete probrat s rodiči a prarodiči.

Ukázka z populárního seriálu Sanitka zachycuje schůzi pracovního kolektivu pražské záchranné služby. Scéna ukazuje dobové způsoby komunikace v zaměstnání. Žáci mohou popisovat zachycené sociální role a vztahy mezi nimi (ředitel, zástupce, lékaři, řidiči, občanské a stranické oslovení, mladí vs. staří). Následně mohou promýšlet, nakolik je zachycená situace specifická (v porovnání s dneškem) a nakolik odráží dobovou sociální praxi a s ní související normy, hodnoty a vzory jednání. Osou krátkého příběhu je otázka vlastního názoru a jeho případného vyslovení. Mnozí si něco sice myslí, ale mlčí, zatímco jiní jsou ochotni své postoje nahlas vyjádřit. V ukázce je to především doktor Mádr (Petr Kostka), který podpoří kolegu Janderu (Jaromír Hanzlík) proti výpadům řidiče Korejse (Zdeněk Srstka). Vlastní názor zde slouží k disciplinaci, udržení pořádku, k podpoře názoru vedení – např. vystoupení mladšího lékaře Holoubka (Vladimír Dlouhý). Saniťák Korejs ostatně také pronáší svůj názor, ale na rozdíl od ostatních hájí především svá osobní práva, nikoliv zájmy celku. Ukázku lze využít k reflexi hodnotových postojů a jejich důsledků v konkrétním sociálně-kulturním prostředí. Téma „vlastního názoru“ bylo v době tzv. normalizace vnímáno především s ohledem na nutnost navenek přijímat oficiální pravidla společnosti určovaná KSČ a dalšími mocenskými institucemi. Lidé si ovšem mysleli své, žili své vlastní životy, veřejně neprotestovali, ale ani nesdíleli oficiální étos režimu. Proto může vyznívat paradoxně, že se v dobovém televizním seriálu schopnost mít názor prezentuje jako pozitivní hodnota. Myslíte, že mohl příklad doktora Mádra vyzývat k následování, nebo bylo dobové vnímání situace složitější?

Sanitka (1984, r. Jiří Adamec)

Jedenáctidílný seriál z dílny režiséra Jiřího Adamce se odehrává ve zdravotnickém prostředí. Hlavním hrdinou je doktor Vojtěch Jandera, který odchází z renomované pražské kliniky a nechává se zaměstnat u záchranné služby. Okolí i rodina se mu snaží tento nerozvážný krok vymluvit, ale mladý lékař si nedá říct a trvá si na svém. Seriál mapuje vývoj záchranné služby v Praze mezi lety 1956–1975.