Vietnamci v Čechách

  1. Co víte o historii vietnamské migrace do Československa?
  2. Jaké důvody migrace z rodného Vietnamu uvádí mladík v ukázce?

Do roku 1989 můžeme v imigraci vietnamských občanů do Československa najít ústřední motiv československé pomoci vietnamské společnosti postižené válečnými událostmi. Imigrace z Vietnamu na území dnešní ČR přicházela v několika vlnách od poloviny 50. let. Základním mezníkem byl pak rok 1973, ve kterém vietnamská vláda požádala Československo o přijetí deseti tisíc studentů, stážistů a dělníků, kteří měli po získání kvalifikace přispět k obnově a rozvoji válkou rozvrácené ekonomiky země. Největšího počtu, přibližně 30 tisíc, dosáhla vietnamská komunita na počátku 80. let, její početní stav se však postupně snižoval. Pracovní uplatnění v československých podnicích nalezli Vietnamci už před rokem 1989, ekonomický motiv jejich imigrace však naprosto převládl po roce 1990 s ukončením platnosti mezistátní smlouvy o získání profesních zkušeností.

Vietnamci v Čechách (1990, r. V. Kvasnička)

Snímek z produkce Krátkého filmu jako jeden z mála ukazuje životní realitu vietnamské komunity v českých zemích na prahu 90. let. Náznakově informuje o rasismu, kterému je komunita vystavena, a přináší pohledy do každodennosti Vietnamců žijících v jejich uzavřených komunitách. Několik Vietnamců formuluje své cíle, náznakově je také ukázán rozvíjející se obchod s textilem. Komentář je poplatný době – problémy podle něj souvisí s totalitní minulostí a v demokracii dojde k jejich řešení.