Umělec a moc

  1. Jak zpěváci definují politickou píseň? Jak byste ji definovali vy?
  2. Které písně v ukázce mají podle vás politický charakter a které jej postrádají?
  3. Jakou funkci měl festival v Sokolově? Jaký význam měla pro normalizační režim podpora populárních zpěváků?

Úryvek z reportáže o devátém ročníku Festivalu politické písně Sokolov. Sokolovský festival se stal jednou z platforem pro demonstraci ukotvenosti populární hudby v ideologickém rámci režimu. Řada účinkujících zde vystupovala z obavy, aby nebyli kvůli neúčasti postiženi, někteří ovšem brali Sokolov jako odrazový můstek pro svou kariéru. Na festivalu zpívala i řada amatérů a právě na ně se zaměřila tato reportáž. Jejich definice politické písně je většinou vágní a neurčitá, mnohdy si protiřečící. Hlavním znakem politické písně je podle zpovídaných interpretů dobrý text, který řeší problémy doby. Celá řada písní, které na festivalu zazněly, měla velmi dobrou úroveň, vedle jednoznačných politických agitek se zde objevily i písně, které se hrají dodnes. Například písně Spirituál kvintetu o porušování práv černochů v USA odpovídaly v 70. a 80. letech dobovým ideologickým normám, ale zároveň byly zpívány i na protirežimních demonstracích roku 1989. Ukázku lze využít k analýze věrohodnosti politické angažovanosti umělců. Viz též ukázku Festival politické písně.

Televizní noviny (ČST, 1970–1989, zpravodajství)

Televizní noviny byly hlavní zpravodajskou relací Československé televize po celé období státního socialismu. Televize byla pod silným ideologickým vlivem KSČ, což se samozřejmě projevovalo i ve zpravodajských reportážích. Zprávy podávaly idealizovaný obraz socialistické společnosti a některým problémům se vůbec nevěnovaly. Televizní noviny však během své existence prošly vývojem, který kopíroval společenské a politické poměry.