Stíny roku osmašedesátého 1

  1. Jak je představeno pražské jaro, tedy obrodný proces v roce 1968? Představuje v ukázce cosi, o čem je třeba přemýšlet?
  2. Pokuste se identifikovat obě postavy. Čí názory vyjadřuje Zdena a čí Ivan?
  3. Jaký byl asi smysl této scény v kontextu tehdejší produkce? Jaký cíl sledovala?

Ukázka ze seriálu Okres na severu zachycuje rozhovor mezi mladým Ivanem Prokopem a jeho nastávající ženou Zdenou, která pracuje jako sekretářka u okresního tajemníka KSČ Pláteníka. Ivan je synem bývalého šéfredaktora okresních novin, který se angažoval v roce 1968 a byl za to vyhozen z práce. Nyní pracuje jako zahradník a mladý Ivan je díky tomu nedůvěřivý vůči systému, nevěří straně a jejím představitelům. Zdena, jako sekretářka tajemníka a členka strany, se ho snaží přesvědčit, že jeho obavy jsou neodůvodněné. Rozhovor nabízel divákům určitý model toho, jak přistupovat k roku 1968. Pro normalizační režim představovalo pražské jaro bolestivé trauma. Obecně sdílená vzpomínka na pokus o „socialismus s lidskou tváří“ kontrastovala s oficiálními konstrukcemi o pražském jaru, které obsahovalo Poučení z krizového vývoje. V seriálu se tedy o pražském jaru téměř nemluví, pouze v náznacích je představeno jako doba paniky a rozvratu a hlavní strategií je zapomnění (Zdena: „Je to už třináct let… Nic jsem nechápala.“). Zdena připouští, že některá postižení byla příliš tvrdá, ale zároveň zdůrazňuje, že je možné takto postiženým lidem nabídnout druhou šanci (tím datem přece všechno nekončí). Ve skutečném životě ovšem představovali postižení „osmašedesátníci“ (pokud ovšem neprovedli ponižující sebekritiku) občany druhé kategorie bez možnosti získat kvalitní zaměstnání nebo bez možnosti, aby jejich děti mohly studovat na dobrých školách.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.