Stachanovec

Zdroj: Dikobraz 1953/7, s. 50

Komentář

Dobová karikatura se zaměřuje především na ty, kteří nechápou přínos stachanovského hnutí. Toto původně sovětské hnutí glorifikovalo tzv. úderníky (“stachanovce”), kteří podávali enormní pracovní výkony vysoce překračující běžné normy. Rubem této iniciativy byla ovšem vysoká zmetkovitost výrobků těchto pracovníků.

Analyzujeme, interpretujeme

  1. Kdo je to stachanovec? Na čem je toto hnutí založeno?

  2. Co je předmětem této karikatury? Co chtěl podle vás autor čtenáři sdělit?