Smrt starého sedláka

  1. Popište situaci ve světnici. S jakými emocemi je ukázka spjata? (Možno konfrontovat s Žně včera a žně dnes)
  2. Jak na vás tento způsob vyrovnávání se se smrtí působí?
  3. Proč je Kubánek rád, že starého Knížka ještě mohl potkat?

Zatímco se ve vsi oslavuje konec žní, ve stavení u Knížků zavládne smutek – starý děda zemřel. Tato scéna představuje vrchol Kubánkova potkávání se se starým sedlákem, jenž reprezentoval staré pořádky na vsi. Přestože Kubánek a Knížek reprezentují jiné hodnoty, jejich vztah je překvapivě idylický. Kubánek vše shrnuje slovy, že je rád, že starého Knížka ještě mohl potkat. Doba starého zemědělství je již nenávratně pryč.

Pomocí ukázky lze konfrontovat veřejnou a soukromou slavnost. Zatímco veřejná oslava se nese plně v socialistickém duchu, truchlení nad mrtvým je ryze soukromé a uchoval se jeho tradiční charakter (alespoň v tomto případě). V rodinách a v soukromí tak zejména na vesnicích byly běžné tradiční náboženské oslavy, které ale nenacházely svou veřejnou odezvu.

Plechová kavalérie (1979, r. Jaroslav Dudek)

Sedmidílný seriál ze sklonku 80. let je sledem příběhů party kombajnérů, kteří v průběhu jednoho léta putují za sklizní po celé republice. Úspěchu žní byla režimem opravdu přikládána velká důležitost, ačkoliv dnešnímu divákovi připadá většina zápletek seriálu banální. V porovnání s ostatní seriálovou produkcí není Plechová kavalerie prvoplánově ideologická, je však prodchnuta étosem socialistické práce a načrtává stereotypní obraz venkova a zestátněného zemědělství. Větším důrazem na osobní starosti hrdinů navazuje na starší epos scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka – Nemocnici na kraji města. Režisér Dudek uplatnil podobné režijní postupy už v československém sitcomu Taková normální rodinka (1971), ale i v 90. letech v seriálu Hospoda (1996).