Sebekritika

  1. Pokuste se vysvětlit, za co se má doktor Jandera v ukázce omluvit.
  2. Jak je zde podána emigrace kolegy? Je zlehčována, zamlčována, či je schována v podtextu?
  3. Jak je vyobrazen ředitel a jak předseda místní organizace?

Ukázka ze seriálu Sanitka nám přibližuje jednání v kanceláři mezi vedoucím oddělení, lékařem a členem stranické skupiny na ZZS. Rozhovor je veden ve značně tíživé atmosféře v době, kdy jeden z lékařů záchranné služby emigroval do ciziny. Ředitel (Josef Vinklář) pozval do kanceláře lékaře Janderu (Jaromír Hanzlík) a vedoucího místní organizace KSČ (Miroslav Zounar), tématem hovoru je emigrace kolegy, a hlavně sebekritika doktora Jandery. Důležité je, jak je ukázka natočena a co se skrývá v podtextu dialogů. Ředitel zde „tepe“ svého podřízeného za jeho chování. Přestože je zde téma emigrace odhozeno mávnutím ruky a jedním slovem, je jasné, že stojí v pozadí celé ukázky. Neustálý boj s nepřízní osudu (zde v podání chybějících lékařů), problém s nespolehlivostí lidí (emigrace) a v neposlední řadě neustálý dohled na práci z vedoucích pozic (jednání u náměstka), tyto atributy ukazují ředitele jako člověka, který neustále řeší těžké problémy a mezní situace, jež před něj klade funkce a doba. V opozici vůči němu stojí lehkovážný doktor Jandera, který si následky chování ostatních neuvědomuje a naopak svým postojem poškozuje ostatní, v tomto případě spravedlivého člena strany. Výsledkem rozhovoru je veřejná omluva a sebekritika, kterou musí doktor Jandera provést. Klip odkazuje na neustálou politizaci pracovního jednání a rozhodování, kdy jakýkoli názor mohl být podroben širšímu rozboru a člověk za něj musel nést dalekosáhlou zodpovědnost. Ukázku tak lze využít k popisu a ukázce pracovních povinností, jež člověk musel plnit, s nimiž se setkával na pracovišti a jež přímo nesouvisely s výkonem zaměstnání.

Sanitka (1984, r. Jiří Adamec)

Jedenáctidílný seriál z dílny režiséra Jiřího Adamce se odehrává ve zdravotnickém prostředí. Hlavním hrdinou je doktor Vojtěch Jandera, který odchází z renomované pražské kliniky a nechává se zaměstnat u záchranné služby. Okolí i rodina se mu snaží tento nerozvážný krok vymluvit, ale mladý lékař si nedá říct a trvá si na svém. Seriál mapuje vývoj záchranné služby v Praze mezi lety 1956–1975.