Sebekritika

  1. Odhadněte podle ukázky, v jaké situaci se ocitla rodina lékaře Čiernikovce. Jak on sám nese sebekritiku, kterou musí na československém konzulátu podstoupit? Co ho k ní vedlo?
  2. Jaké argumenty pro návrat do Československa uvádí na záznamu?
  3. Zkuste se vžít do jeho pozice. Zachoval se správně, nebo ne? S pomocí učitele/učitelky se pokuste zodpovědět, jaké ekonomické, ale i morální důsledky pro něho provedená sebekritika může mít.

V komunistických režimech byla tzv. sebekritika často využívaný nástroj odčinění ideologického „provinění“, resp. odklonu od názoru či jednání prosazovaného vládnoucí stranou. Zřeknutí se nežádoucích názorů a rutinní převyprávění předepsaných formulí byly průvodním jevem nejen normalizačních prověrek na počátku 70. let, ale provázely československou společnost po celé období 70. a 80. let. Ukázka uzavírá seriálový příběh rodiny zubaře, která se pokusila o útěk na Západ s vidinou ekonomické prosperity, ale těžkosti života žadatelů o azyl, obava z neúspěchu a konkurenčního světa je po několika měsících přiměly k návratu zpátky do Československa. Návrat ovšem nebyl zadarmo.

Konec velkých prázdnin (1994, r. Martin Luther)

Šestidílný koprodukční seriál zachycuje osudy emigrantů, kteří se v 80. letech rozhodli opustit socialistické Československo. Režisér se snažil přiblížit postoje, motivy, ambice i iluze pestré skupiny českých a slovenských občanů, kteří se rozhodli k riskantnímu životnímu kroku a na rozdíl od většiny obyvatel socialistického Československa zvolili cestu emigrace. V časové rovině jednoho roku (1983) sledujeme prolínání příběhů prominentního herce, kterému při útěku zahyne syn, rodiny zubaře, usilujícího dosáhnout na Západě prosperity, nebo partnerů, kterým socialistický stát neumožňoval žít v souladu s vyznávanou vírou a rozvíjet vlastní nadání. Snímek přibližuje kritické životní situace a dramatické okamžiky přechodu hranic včetně potíží, se kterými se emigranti museli potýkat v rakouském utečeneckém táboře nebo při čekání na azyl.