Romové v období státního socialismu

  1. Popište, jak vypadá dům, ve kterém se natáčí.
  2. Jak svoji situaci vysvětluje žena v ukázce?
  3. Diskutujte, jak by se její situace dala zlepšit.

Romové, kteří přicházeli do českých zemí po druhé světové válce ze Slovenska, se většinou usazovali v pohraničí, zde bojovali s předsudky většinové společnosti, získávali byty nejhorší kvality a z části z donucení, z části z tradice se usídlovali pospolu. Postupně tak vznikaly vyloučené lokality, často v historických středech měst, kde byty nevyhovovaly moderním standardům (typickým příkladem je Český Krumlov). Vyloučené lokality se pro svůj neutěšený vzhled obvykle staly terčem posměšků ale i strachu majority. Romové, přicházející většinou z osad na východním a jižním Slovensku, vyznávali úplně jinou kulturu bydlení, které spíš vyhovují otevřené hliněné domky. Pro mnoho z nich byl vůbec problém akceptovat pro ně nové věci jako nájem, placení za vodu nebo rozdělení jednotlivých místností, což ovlivnilo jejich způsob bydlení a posléze i jeho vzhled. Na druhou stranu, pokud se zamyslíme nad argumenty ženy z ukázky, musíme uznat, že udržet hygienické standardy v přeplněné domácnosti s mnoha dětmi, bez pračky, teplé vody a sušárny je mnohem těžší. Ukázka situaci nijak nevysvětluje ani nehledá příčiny, pouze popisuje stav, který byl běžný v 70. letech a v mnohých lokalitách je běžný dodnes.

Toulavé slunce (1979, r. Rudolf Granec)

Krátká filmová esej z konce 70. let zachycuje romantický pohled na romskou populaci v ČSSR. Během necelých dvaceti minut navštívíme tradiční romskou svatbu, podíváme se do východoslovenských romských osad a navštívíme zárodky romských ghett v severních Čechách. Jako protiklad nám tvůrce ukáže také dokonale asimilovanou romskou rodinu. Snímek vyjadřuje tradiční pohled na "exotické" Romy a před důkladným popisem sociální reality dává přednost romantizujícímu stereotypu "přírodního" národa. Přesto můžeme některé záběry vnímat především jako dokument ilustrující materiální podmínky romského života (život v komunitě, nevyhovující prostředí osad i severočeských ghett).