Režimní obraz sebereflexe „osmašedesátníka“

  1. Proč byl starý Prokop postižen? Lze si odvodit důvody, pro které byl vyhozen z práce?
  2. Jak starý Prokop hodnotí své perspektivy?
  3. Lze najít na počátku 80. let v české společnosti nějaké skupiny, které měly obdobné problémy jako starý Prokop? Jak se jim říkalo? Myslíte, že by s hodnocením starého Prokopa souhlasily?

Rozhovor Ivana Prokopa (Jiří Štěpnička) s jeho otcem (Martin Růžek), bývalým šéfredaktorem okresních novin, který byl za své postoje v roce 1968 vyhozen a nyní pracuje jako zahradník. Starý Prokop má po mnoha letech možnost vydat knihu, jeho syn to ovšem považuje za kolaboraci s nenáviděným režimem. Prokop své rozhodnutí obhajuje poukazem na konzistenci svých postojů a hodnot. Zdůrazňuje přitom, že osamělá izolace nemá smysl a smysluplná je pouze práce pro celek, navíc připouští, že jeho postoje v roce 1968 nebyly správné. Prokopův postoj je tak vlastně výzva všem izolovaným disidentům, aby zanechali neplodného života v ústraní a zapojili se do budování společnosti. Výsledný obraz ovšem falzifikuje skutečnost, protože izolace „osmašedesátníků“ nebyla dobrovolná, jak sugeruje ukázka, ale vynucená režimem. Běžný divák byl přesvědčován, že si za to vlastně mohli sami.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.