Ředitel šachty

  1. Jakou strategii volí ředitel Soldán při své obraně proti kontrole z centrálního ředitelství?

V úryvku ze seriálu Okres na severu spolu ředitel šachty Soldán a vedoucí tajemník okresního výboru KSČ (OV KSČ) Pláteník řeší Soldánovy aktuální potíže s kontrolou, kterou na šachtu poslalo centrální ředitelství. Soldán se odvolává na své zásluhy a tvrdí, že se jedná o spiknutí proti jeho osobě. Chce se proti svým představeným zaštítit podporou stranického vedení. Ukázka dokládá běžnou praxi vedení podniků v sedmdesátých a osmdesátých letech. Centralizace výroby vedla k několikastupňovému řízení, přičemž centrální orgány zpravidla sídlily mimo výrobní jednotky. Místní vedení tak sice nemělo zásadní rozhodovací pravomoci, ale ani příliš velkou zodpovědnost. Odtrženost centrálního vedení znamenala vynucené narůstání autonomie jednotlivých provozů a to zase vedlo k (z hlediska plánu) nestandardnímu chování místního vedení. Tyto disproporce ovšem občas přerostly i v kriminální jednání. Případ ředitele Soldána tak zdaleka nemusel být jednoznačný.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.