Realita socialistického stavebnictví

  1. Vysvětlete rozdíl mezi plánovaným a tržním hospodářstvím. V jakém hospodářském systému se odehrává děj ukázky? Svou odpověď zdůvodněte.
  2. V čem spočívaly podle Roberta překážky, které bránily architektům v 70. a 80. letech vytvářet originální a kvalitní stavby? Porovnejte tehdejší situaci s dneškem. Jakým problémům čelí architektura a stavební průmysl dnes?
  3. V čem spočívaly výhody a v čem nevýhody využívání typizovaných prefabrikátů při stavbě obytných sídlišť v 70. a 80. letech 20. století? Své závěry porovnejte například se vzpomínkami pamětníků.

Architekti diskutují se zástupcem stavebního podniku Bártkem svůj projekt. Dozvídají se, že problém není kvalita projektu, ale jeho originalita a nízké náklady. Projekt neumožňuje proinvestovat již naplánované finanční prostředky a stavebnímu podniku se proto nevyplatí, aby se jím zabýval. Zatímco mladší architekt Robert popíše v rozčilené reakci nešvary socialistického stavebnictví, jeho starší kolega Jan se odvolává k ideálům architektury. Jak naznačují poslední barevné záběry, celou situaci si Jan přehrává ve vzpomínkách během své účasti na dálkovém pochodu.

Kam, pánové, kam jdete (1987, r. Karel Kachyňa)

Film režiséra Karla Kachyni natočený na námět Milana Ležáka. Pojednává o čtyřicetiletém architektovi Janu Kolvarovi, který se z trucu vydá společně se svými kolegy na výšlap. A právě díky tomuto výšlapu dospěje k řadě rozhodnutí a vyjasní se mu některé osobní i pracovní vztahy. Snímek má být alegorií na společenskou situaci v 80. letech.