Průmysl a ekologie

  1. Jaké dopady má těžba a další využívání hnědého uhlí na životní prostředí?
  2. V čem spatřují autoři reportáže příčiny tak špatného stavu životního prostředí v severních Čechách?
  3. Považujete komentář, který doplňuje filmové záběry krajiny, za výstižný? Pokuste se případně o vlastní úpravy a doplnění.

Ukázka z publicistické reportáže z roku 1979 zachycuje severočeskou krajinu poznamenanou povrchovou těžbou hnědého uhlí. Ta byla bezohledná nejen vůči přírodě – podle rozhodnutí vlády z roku 1964 muselo povrchovým dolům ustoupit dokonce celé město Most. Reportáž viditelně nesdílí budovatelské nadšení, z jehož perspektivy byl často přehlížen dopad průmyslu na životní prostředí, ale přiznává, že situace v severních Čechách je vážná (ohroženy jsou lesy, je tu „měsíční krajina“, ovzduší je znečištěno oxidy síry). Zajímavé je ovšem zamyšlení nad zacílením takovéto reportáže. Oč vlastně usiluje? Jedná se o kritiku hospodářské politiky státu? Jde o výzvu k ekologickému aktivismu občanů? Je zřejmé, že témata související s problematikou životního prostředí byla ve veřejném prostoru (byť spíše okrajově) přítomna již na sklonku 70. let. Otázkou zůstává, zda byl problém nahlížen optikou dnešního ekologického myšlení, či jen reflektován jako nutný a nepříjemný důsledek toho, že Československo nemělo mnoho surovinových zdrojů. Způsob, jak je znečištění přírody zachyceno, můžeme srovnávat s tím, jak se o ekologických problémech diskutuje v dnešním veřejném prostoru.

TKM - Televizní klub mladých (ČST, 1979–1990, publicistický pořad)

Populární pořad Televizní klub mladých se vysílal asi devětsetkrát a vydržel na obrazovkách skoro po celá 70. a 80. léta. Jednalo se o ojedinělý formát, který se snažil oslovit mladé publikum. Do studia byli zváni hosté, vystupovaly tu kapely, vysílaly se reportáže. Jednotlivé díly balancovaly mezi tradičními tématy (například činnost SSM) a reportážemi, které otevíraly kriticky nová témata (ekologie) nebo informovaly o nových hudebních a módních trendech, často s kořeny v západní Evropě.