Problémy mladých

  1. Porovnejte úryvek ze seriálu s podobnými milostnými scénami z dnešní filmové nebo seriálové produkce. V čem se shodují a v čem se liší? Jaký je dnes obvykle věk postav, které se po sexuální stránce chovají stejně jako Michal Karfík (24 let) a Jana Vychodilová (19 let)? Co je předmětem jejich dialogů?
  2. Popište, jakou roli má v dané scéně hudba. Zjistěte více o zpěvákovi, jehož hlas doprovází intimní sblížení postav. Jaké bylo jeho společenské postavení v roce 1985?

Michal Karfík a Jana Vychodilová, začínající učitel a skupinová vedoucí, představují v seriálu My všichni školou povinní dvojici mladých milenců, jež se musí vyrovnávat nejen s rovinou osobních sympatií a antipatií, ale také s okolnostmi života v „pozdním“ socialismu. Do scény prvního intimního sblížení v Janině pokoji v bytě jejích rodičů, kterou podmalovává hudební doprovod desetinásobného Zlatého slavíka Karla Gotta, tak vzápětí proniká nejen genderově podbarvený střet o smysl nezávislého mládeneckého života, ale také bytová otázka. Alternativou k bydlení u rodičů, respektive v internátě se pro mladý pár zdá být pouze soužití s prarodičem jednoho z nich.

My všichni školou povinní (1984, r. Ludvík Ráža)

Seriál Ludvíka Ráži zachycuje atmosféru socialistické školy. Sledujeme v něm životní příběhy žáků, učitelů i rodičů, které spojuje příslušnost k jedné škole. Pro seriál je charakteristická důkladná psychologizace postav propojených složitou sítí sociálních vztahů, které se často ocitají v mezních situacích. Mladý nastupující učitel Karfík je konfrontován s realitou školní profese, poznává zkušeného a oblíbeného kolegu Lamače, nevyrovnanou učitelku Hajskou, navazuje vztah s aktivní pionýrskou vedoucí Janou – Rážovy postavy dodnes představují ucelenou typologii učitelů, učitelek a potažmo žáků, do nichž si diváci mohou promítnout vlastní prožitek základní školní docházky. Seriál celkem přesvědčivě vykresluje dobové prostředí a vývojové tendence československé společnosti a školství začátku 80. let, např. fungování školy, pionýrského oddílu a základní organizace KSČ, rodičovské schůzky, feminizaci školství, rozpad rodiny nebo nedostatkové zásobování.