Přechod na střední školu

  1. Jaké jsou podle dr. Špétové základní faktory ovlivňující přijetí na střední školu?
  2. Pokuste se zamyslet nad tím, o kterých faktorech Dr. Špétová nemluví, a také nad důvody tohoto mlčení.

V pořadu Studio Jezerka se mj. diskutovalo o podmínkách přijímání na střední školu. Přijímací řízení bylo méně liberální než dnes, odlišné byly i preference rodičů a konečně i struktura středních škol. Méně možností vyplývá především z poznámky o společenském zájmu, který (spolu)určoval, kdo na jakou školu nastoupí. Rodičovská veřejnost preferovala před všeobecným vzděláním vzdělání odborné – především v menších obcích. Počet gymnazistů byl stanoven na 14–16 %. Dnes je situace odlišná – už v 90. letech 20. století se začalo preferovat všeobecné vzdělání a počet gymnazistů je ve srovnání s dobou před rokem 1989 více než dvojnásobný (zhruba třetina středoškoláků). Dr. Olga Špétová, která zastupovala MŠMT, zdůrazňuje jako základní podmínku studia na střední škole schopnosti žáků. Vůbec se zde nemluví o politických aspektech ovlivňujících studium na střední škole, především postojích rodičů vůči režimu. Tento aspekt hrál přitom zásadní roli. Klip lze využít jako doklad určité schizofrenie, která v praxi přechodu na střední školu panovala. Na jednu stranu jsou zřejmé progresivní prvky české pedagogiky (otázka klasifikace, zrušení přijímací zkoušky atd.), na straně druhé se vůbec netematizují politické faktory.

Studio Jezerka (ČST, 1986, publicistický pořad)

Studio Jezerka (název podle adresy TV studia) byl pravidelný publicistický pořad Československé televize, v němž se potkával žánr rozhovoru a reportáže. Do studia byli zváni umělci i obyčejní lidé, témata rozhovorů doplňovaly reportáže. Autoři se snažili o zábavný obohacující pořad, který osloví široké vrstvy publika, přesto však nevybočil z dobové normy.