Pohraničí

  1. Čím je pohraničí výjimečné? Jakou funkci má především?
  2. Jak pojímala dobová publicistika pohraničníky?

Úvod reportáže Televizních novin o vzorném veliteli jednotky Pohraniční stráže evokuje diskurz hranice na konci 80. let. Ačkoli už od poloviny 80. let docházelo k přehodnocování celé řady společenských témat, fenomén hranic k nim nepatřil. Nadále se zdůrazňuje kult hranice jako mytického prostoru střetávání se světem kapitalismu, prostoru, kde se zvýrazňují kvality socialistického člověka. Pohraničníci jsou představeni jako vzoroví socialističtí lidé, s vysokou zodpovědností za zbytek společnosti.

Televizní noviny (ČST, 1970–1989, zpravodajství)

Televizní noviny byly hlavní zpravodajskou relací Československé televize po celé období státního socialismu. Televize byla pod silným ideologickým vlivem KSČ, což se samozřejmě projevovalo i ve zpravodajských reportážích. Zprávy podávaly idealizovaný obraz socialistické společnosti a některým problémům se vůbec nevěnovaly. Televizní noviny však během své existence prošly vývojem, který kopíroval společenské a politické poměry.