Podniková estráda

  1. Autoři seriálu My všichni školou povinní velmi dbali o to, aby se jim podařilo zasadit fiktivní příběhy hrdinů do reálného prostředí a doby. Podle mnohých se jim tak podařilo zachytit atmosféru socialistického Československa poloviny 80. let 20. století velmi věrně. Zjistěte, které skutečnosti v ukázce odpovídaly realitě a které byly vymyšlené. Existoval například podnik jménem Textilana? A zpěvák Filip Povejš? Nebo tělovýchovná jednota Červený vrch?
  2. Vysvětlete pojem „jazzgymnastika“.

Hvězdou podnikové estrády, kterou měl podle scénáře seriálu My všichni školou povinní pořádat podnik Textilana, byl zpěvák a skladatel okresního formátu Filip Povejš. Po vystoupení profesionálních hudebníků následovalo poloamatérské taneční číslo vytvořené členkami místní tělovýchovné jednoty.

My všichni školou povinní (1984, r. Ludvík Ráža)

Seriál Ludvíka Ráži zachycuje atmosféru socialistické školy. Sledujeme v něm životní příběhy žáků, učitelů i rodičů, které spojuje příslušnost k jedné škole. Pro seriál je charakteristická důkladná psychologizace postav propojených složitou sítí sociálních vztahů, které se často ocitají v mezních situacích. Mladý nastupující učitel Karfík je konfrontován s realitou školní profese, poznává zkušeného a oblíbeného kolegu Lamače, nevyrovnanou učitelku Hajskou, navazuje vztah s aktivní pionýrskou vedoucí Janou – Rážovy postavy dodnes představují ucelenou typologii učitelů, učitelek a potažmo žáků, do nichž si diváci mohou promítnout vlastní prožitek základní školní docházky. Seriál celkem přesvědčivě vykresluje dobové prostředí a vývojové tendence československé společnosti a školství začátku 80. let, např. fungování školy, pionýrského oddílu a základní organizace KSČ, rodičovské schůzky, feminizaci školství, rozpad rodiny nebo nedostatkové zásobování.