Pletení

  1. Jaké motivy vedou Ivanu k pletení? Myslíte si, že se jednalo o ojedinělou zábavu?

Krátká ukázka z dokumentu Heleny Třeštíkové ilustruje typické domácí činnosti žen v sedmdesátých a osmdesátých letech. Ivana, která ve snímku vystupuje, je ženou na mateřské dovolené a pletení a šití je pro ni částečně i formou seberealizace. Domácí pletení a šití však bylo v podmínkách omezené nabídky také východiskem, jak si opatřit atraktivní a trendy oblečení.

Manželské etudy (1987, r. Helena Třeštíková)

Manželské etudy je název cyklu časosběrných dokumentů, který vysílala Československá televize v roce 1987. Jsou jedinečnou sondou do života české rodiny 80. let. Režisérka mapovala v jednotlivých dílech život šesti mladých manželských dvojic po dobu šesti let od svatby (1980–1986). Helena Třeštíková patřila k prvním dokumentaristům na světě, kteří se náročné časosběrné metodě začali věnovat. Hodnotu dokumentů umocnilo pokračování Manželské etudy po dvaceti letech z roku 2005, nabízející konfrontaci dřívějších postojů a problémů mladých manželů (nízký sňateční věk, osobnostní nezralost, nevyhovující bydlení, absence vize budoucnosti) a současného životního stylu.