Plánování investic

  1. Vysvětlete rozdíl mezi plánovaným a tržním hospodářstvím. V jakém hospodářském systému se odehrává děj ukázky? Svou odpověď zdůvodněte.
  2. Porovnejte způsob, jak mluví o klientech zamýšleného sanatoria Crha a jak Kolvara. Který způsob se vám zdá správnější? Vysvětlete proč.
  3. Zjistěte, například rozhovorem s pamětníky, jaké postavení měli v socialistické společnosti 70. a 80. let 20. století zdravotně a mentálně postižení občané. Jaké byly jejich možnosti rodinného života, bydlení, pracovního uplatnění? Porovnejte, jaké možnosti mají tito lidé ve společnosti dnes.

Čtyřicetiletý architekt Jan Kolvara a jeho mladší kolega Robert jsou nadřízeným Crhou seznamováni se zakázkou vypracovat projekt rehabilitačního centra pro zdravotně postižené. Crha chce projekt zadat své milence Vaňkové, závažnost projektu proto zlehčuje. Čím víc se však snaží podřízené odradit, tím víc se Jan s Robertem o projekt zajímají. Představuje pro ně nejen profesní výzvu, ale také příležitost, jak uplatnit kvalitní architekturu ve veřejném prostoru. Setkání se zástupcem investora, tj. státu, na místě budoucí stavby přináší první rozčarování. Termíny pro vypracování projektu jsou příliš krátké. Pokud se je však nepodaří dodržet, projekt již nebude možné realizovat. Nebudou na něj peníze.

Kam, pánové, kam jdete (1987, r. Karel Kachyňa)

Film režiséra Karla Kachyni natočený na námět Milana Ležáka. Pojednává o čtyřicetiletém architektovi Janu Kolvarovi, který se z trucu vydá společně se svými kolegy na výšlap. A právě díky tomuto výšlapu dospěje k řadě rozhodnutí a vyjasní se mu některé osobní i pracovní vztahy. Snímek má být alegorií na společenskou situaci v 80. letech.