Otec

  1. Popište, co jste viděli.
  2. Jakým vývojem prochází vztah mezi chlapcem a mužem v ukázce?
  3. S jakými kvalitami je spojována mužská role?
  4. Ukázka nabízí několik poměrně emotivních momentů. Pokuste se vcítit do postavy otce a pojmenovat tyto emoce a s nimi související postoje.

Ukázka pochází z populární filmové komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku, která byla první z cyklu úspěšných snímků s dětským hercem Tomášem Holým. Příběh malého Vaška, který touží mít tátu stejně jako jeho spolužáci, představoval dosti typický produkt dobové populární kultury, která obecně kladla velký důraz na idealizaci dětství a rodinné hodnoty. Po osmi letech a několika napínavých peripetiích se matka (Jana Preissová) a otec (František Němec) dají znovu dohromady. Ukázku lze využít k reflexi obrazu rodiny a hodnot, které jsou s ní spojovány. Partnerské vztahy jsou zde důsledně nahlíženy z perspektivy dítěte, které chce úplnou rodinu. Ukázka nabízí poněkud idealizovaný obraz otce, který prožívá „objev“ svého syna. Jeho emoce a postoje naznačují, že i čas strávený s chlapcem, kterého původně považuje za „cizího“, je pro něj z nějakého důvodu smysluplný. Poetizace dětství se koncentruje kolem obrazů příběhu o velrybě a scény ve sněhu. Žáci mohou toto zobrazení otce analyzovat a promýšlet, s jakými významy a kvalitami je spojeno (mužnost, smysl pro humor, „zdravý“ nepořádek, sport aj.). K úspěchu komedie přispěla i okolnost, že byla zasazena do prostředí zimních Krkonoš. Právě v 70. letech se ze sjezdového lyžování stala rozšířená zábava.

Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977, r. Marie Poledňáková)

Rodinná komedie režisérky Marie Poledňákové nahlíží do života školáka Vaška (Tomáš Holý), který se neúnavně snaží najít své mamince Anně partnera a zároveň sobě nového tatínka. Náhoda tomu chce, že do Vaškova života vstoupí sympatický horolezec Luboš, kterého však Vaškova maminka už dávno zná… Film oplývá vtipnými situacemi a dialogy, optimistickou náladou i klukovskými lumpárnami. Oblíbená rodinná komedie odkazovala na hodnoty spojené se soukromou sférou.