Osobnost Augustina Navrátila

  1. Pokuste se rekonstruovat kontext: o co panu Navrátilovi zřejmě jde?
  2. Byla péče o kulturní památky politickým aktem?

Augustin Navrátil (1928–2003) byl náboženský aktivista, který se v 70. a 80. letech zasazoval o dodržování principů náboženské svobody. Tato činnost mu vynesla nejen uvěznění, ale i nucený pobyt v psychiatrické léčebně. Navrátilův případ tak dokumentuje zneužívání psychiatrie pro politické účely (političtí oponenti byli označováni za duševně choré). Na jaře 1988 vypracoval Navrátil petici s názvem Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů, kterou podepsalo přes 600 000 lidí (z toho většina Slováků, což odráželo odlišné postavení církve a náboženství na Slovensku). Pro představu, Chartu 77 podepsalo zhruba 2000 občanů a petici Několik vět z roku 1989, která je považována za vrchol „politického marketingu“ disentu zhruba 40 000 osob. Důležitou roli v úspěchu této petice hrála podpora církevní hierarchie. Navrátilova akce tak bezesporu představuje jeden z nejúspěšnějších, i když pozapomenutých projevů občanského odporu před listopadem 1989. Klip samotný pouze ilustruje jednu z jeho mnoha činností – péči o drobné kulturní památky jako jednu z forem občanské angažovanosti, která ačkoli zdánlivě nemá politický charakter, v podmínkách nedemokratického režimu se politickou záležitostí stává. Klip samotný může posloužit jako motivační úvod k upozornění na tohoto pozapomenutého disidenta.

Originální videojournal (1987–1989, nezávislá publicistika)

Od roku 1987 vzniklo v prostředí disentu kolem manželů Havlových sedm dílů nezávislého publicistického pořadu Originální videojournal, který měl přinést alternativní pohled na politická témata, v oficiálních médiích opomíjená nebo dezinterpretovaná. Jde o jedinečný obrazový materiál z protirežimních demonstrací či bytových seminářů, Originální videojournal však aspiroval na to být regulérním zpravodajstvím. Důležitým tématem byla například ekologie. Jeho podobu neovlivňovalo jen natáčení v utajení, ale také nedostatečné technické vybavení. Výroba pořadu, šířeného jako samizdat, byla podporována ze zahraničních center emigrace. V roce 2011 uvedla Česká televize projekt, ve kterém každý díl doplňuje komentář tvůrců.