Oslava práce

  1. Jak byste popsali zobrazenou situaci? O co v této scéně jde? Jaký je její význam? Napadá vás nějaký jiný prostor, ve kterém se mohou odehrávat podobná setkání?
  2. Pokuste se na základě této scény popsat oficiální hodnoty socialistické společnosti.

Jedna ze závěrečných pasáží seriálu Žena za pultem ilustruje sakrální pojetí práce v poetice normalizační tvorby. Shromážděný kolektiv prodavačů naslouchá Karasově závěrečné řeči, jakémusi poděkování, které Karas vyslovuje svým zaměstnancům na konci roku, na prahu vánočních svátků. Atmosféru dotváří hudba, která podtrhuje charakter svátku jako oslavy lidské pospolitosti zbavené metafyzického přesahu. Svátek se tak záměrně vzdaluje křesťanské tradici kontemplace a spirituálního rozjímání nad metafyzickými fenomény, které jsou mimo hmotný svět. Zároveň se ovšem využívají vnější atributy této tradice – tedy shromáždění a kázání. Vedoucí Karas je vlastně v postavení kněze, práce je pojata jako slavnostní rituál služby, který vrcholí obřadem rozloučení. Karasova promluva tak supluje kázání kněze, jen namísto božího slova dostávají lidí slovo vedoucího. Z výrazů tváří (především mladých prodavaček, ale i Anny Holubové a staré „babi“) je patrné, že všichni jsou účastni čehosi vyššího, duchovního, co povznáší jejich bytost na vyšší úroveň. Ukázku tak lze využít k diskuzi o jedné z oficiálních hodnot státního socialismu – o práci. Lze debatovat o tom, zda je práce potřebou, obětí či radostí, popř. která z těchto funkcí je zdůrazňována a proč. Ukázku lze kombinovat s klipem Pracovní kolektiv.

Žena za pultem (1977, r. Jaroslav Dudek)

Dvanáctidílný seriál popisuje socialistickou společnost z pohledu prodavačky potravin. Hlavní hrdinka Anna Holubová v podání Jiřiny Švorcové a její kolegyně procházejí složitými životními situacemi, které jsou však vždy vyřešeny v duchu přátelství a lidskosti, jež jsou vlastní socialismu. V seriálu je kromě společenských poměrů značně idealizována i tehdejší nabídka potravin, která mnohdy nedokázala uspokojit ani základní nároky. Přes veškerý ideologický nános se seriál těšil velké divácké oblibě, stejně jako většina seriálů z pera scenáristy Jaroslava Dietla.