Odlišná zkušenost

  1. Za jakých okolností se podle vlastních slov starší pacient ocitl ve vedoucí funkci?
  2. O jakou skutečnou událost se jedná?
  3. V čem se zásadně odlišuje názor obou pacientů na možnost profesního uplatnění? Jaký význam oba přikládají odborným znalostem?

Ukázka zachycuje střet dvou pacientů z odlišných generací, kteří mají jinou představu o možnostech profesního uplatnění generace nastupující na pracovní trh v polovině 70. let.

Nemocnice na kraji města (1977, r. Jaroslav Dudek)

Nemocnice na kraji města je klasickým produktem seriálové tvorby 70. a 80. let, jehož oblíbenost dokládá množství repríz i pozdější pokračování v koprodukci České televize z roku 2003. Seriál nás provází osudy lékařů z oddělení ortopedie, kterému šéfuje primář Sova, na kterém slouží nezapomenutelný doktor Štrosmajer a které zobrazuje dobovou ideologickou normu fungování socialistického zdravotnictví. Scenárista Jaroslav Dietl v Nemocnici vyhověl tzv. společenské objednávce na vytvoření prorežimního díla a epického vyprávění na pokračování, pro které jsou charakteristické psychologicky propracované postavy a mezilidské vztahy, tak jako ve většině jeho seriálů. Jednu rovinu proto tvoří nenásilná prezentace norem a hodnot společnosti reálného socialismu. Pro autora důležitější druhou rovinou jsou pak osobní vztahy, do kterých bylo možné v omezené míře promítnout i kritický pohled na tehdejší dobu.