„Ochrana“ státních hranic

  1. Jakou roli mají podle této ukázky hrát děti při ostraze státních hranic? Co to vypovídá o představě o ideálním dítěti? Jaké má mít podle této ukázky ideální pionýr hodnoty?
  2. Pokuste se najít nějaké rozdíly mezi PO SSM v 80. letech a dnešními mládežnickými organizacemi.
  3. Jak podle vás vnímali brannou hru dětští účastníci?

Ukázka z publicistického pořadu Sondy šedesát (trvaly 60 minut) obsahuje část reportáže o soutěži, kterou pohraničníci připravili pro děti z Pionýra. V rámci Pionýrské organizace SSM (PO SSM) existovaly v pohraničí specifické skupiny Mladých strážců hranic, které se zaměřovaly na spolupráci s Pohraniční stráží při odhalování tzv. narušitelů. Narušitel z reportáže byl díky dětem nakonec dopaden. Mladí strážci hranic představovali jen jednu část rozsáhlého systému spolupráce Pohraniční stráže s obyvatelstvem. PO SSM měla od své normalizační konsolidace, tedy od roku 1970, do své transformace po roce 1989 v programu i v praktické činnosti zakódovanou výchovu mládeže v socialistickém duchu. Její součástí byla i branná výchova a důraz na aktivní politické jednání, pochopitelně v duchu vládnoucí ideologie. Ukázka z reportáže ilustruje persvazivní tlak moci na malé děti, demonstruje ideologickou masáž, které byly vystaveny. Na druhé straně nelze nevidět také kreativní a rekreativní potenciál Pionýra, který nabízel dětem možnost seberealizace adekvátní jejich věku a potřebám (hry, soutěže, výlety atp.). Ukázku tak můžeme použít jako východisko k úvaze o cílech a metodách mládežnických organizací v 70. a 80. letech 20. století a dnes.

Sondy 60 (1980–1982, ČST, publicistika)

Jeden z publicistických pořadů Československé televize nijak zvlášť nevybočoval z šedivé produkce normalizační publicistiky. Jeho tvůrci volili především nekonfliktní a politicky korektní témata, v nichž se zpravodajství mísilo (jak bylo tehdy obvyklé) s politickou propagandou.