Nedostatky v zásobování

  1. Co demonstrace žen signalizovala o československé ekonomice?
  2. Jaké byly podle vás příčiny tohoto stavu?

Reportáž Originálního videojournalu z roku 1988 ilustruje jeden z latentních problémů soudobé ekonomiky: nedostatečné nasycení trhu běžným spotřebním zbožím. V situaci, kdy výroba nebyla stimulována poptávkou, ale plánem, nutně vznikaly tzv. úzké profily, tedy nedostatky v některých druzích zboží. Veřejné upozornění na tyto nedostatky představovalo výjimečnou událost, která se ostatně do reálné situace nijak nepromítla. Situaci na trhu změnila až transformace ekonomiky v 90. letech. Klip lze využít jako úvod k diskusi o specifikách čs. ekonomiky v 70. a 80. letech 20. století.

Originální videojournal (1987–1989, nezávislá publicistika)

Od roku 1987 vzniklo v prostředí disentu kolem manželů Havlových sedm dílů nezávislého publicistického pořadu Originální videojournal, který měl přinést alternativní pohled na politická témata, v oficiálních médiích opomíjená nebo dezinterpretovaná. Jde o jedinečný obrazový materiál z protirežimních demonstrací či bytových seminářů, Originální videojournal však aspiroval na to být regulérním zpravodajstvím. Důležitým tématem byla například ekologie. Podobu Videojournalu neovlivňovalo jen natáčení v utajení, ale také nedostatečné technické vybavení. Výroba pořadu, šířeného jako samizdat, byla podporována ze zahraničních center emigrace. V roce 2011 uvedla Česká televize projekt, ve kterém každý díl doplňuje komentář tvůrců.