Národní výbor a sousedské spory

  1. Popište, co se v ukázce odehrává. Jakou roli v situaci hraje představitelka Národního výboru?
  2. Jakým způsobem by se obdobná sousedská pře řešila v dnešní společnosti?
  3. Srovnejte dobovou definici Národního výboru se současnou institucí městského úřadu a zastupitelstva (viz komentář).

Národní výbory představovaly výkonné orgány místní správy. Jejich dnešním ekvivalentem jsou městské úřady a městská zastupitelstva. Národní výbory zajišťovaly různorodé funkce, ovlivňovaly život občanů ve větší míře, než je tomu u dnešních obecních zastupitelstev, přičemž řadoví občané v socialistickém Československu měli menší vliv na volbu předsedy (dnešní starosta obce) i složení poslanců Národního výboru (jejich vstup na jednotnou kandidátku ovlivňovala KSČ). Vedle běžných otázek komunální politiky se Národní výbory věnovaly společenskému a kulturnímu životu obce, samozřejmě v duchu vládnoucí ideologie. Ukázka zachycuje pracovnici NV v situaci, kdy řeší sousedský spor mezi dvěma rodinami.

Zítra to roztočíme, drahoušku…! (1976, r. Petr Schulhoff)

Komedie staví na ústřední čtveřici herců, kteří představují dva sousedské manželské páry. Do jejich malicherných sporů se promítají různé animozity, např. závist. Komediální zápletka se točí kolem faktu, že přes veškeré soupeření jsou si věčně rozhádaní sousedé zřejmě souzeni – setkávají se totiž i v novém domě, kam je přestěhují ze zbouraného činžáku. Navíc se syn staršího páru sblíží s neteří druhé dvojice.