Mýtus politika

  1. Pokuste se zařadit poslance MNV z ukázky do mocenské struktury místní vlády.
  2. V čem podle vás spočíval rozdíl mezi rolí poslance MNV v sedmdesátých letech a zastupiteli místních a městských úřadů dnes?

Úryvek ze seriálu Muž na radnici reprezentuje dobový pohled na funkci poslance městského národního výboru (MNV). Poslanec je zobrazen jako skutečný tribun lidu, který řeší jeho každodenní problémy. Místní samospráva byla založena na národních výborech, které měly obdobnou strukturu jako dnes obecní a městské úřady. Poslanci MNV tvořili plenární radu (dnes zastupitelstvo), z níž se volila rada MNV. Nutno si ovšem uvědomit, že volby představovaly formalitu, neboť jednotlivé kandidáty schvalovaly orgány KSČ. V praxi tak poslanci MNV neměli téměř žádný vliv, resp. tento vliv vyplýval z jiných rolí (např. profesních nebo stranických). Klip tak můžeme využít jako východisko k rekonstrukci hierarchií reálného socialismu.

Muž na radnici (1976, r. Evžen Sokolovský)

Jedenáctidílný seriál natočený podle scénáře Jaroslava Dietla je adorací reálného socialismu. Hlavní postavou je František Bavor, poslanec a předseda národního výboru ve městě Starý Kunštát, který svou aktivitou po všech stránkách naplňuje ideál obětavého stranického funkcionáře. V pracovním životě chce nezištně konat dobro a snaží se prosadit modernizaci města a socialistickou výstavbu navzdory byrokracii straníků i odporu občanů. Tráví hodiny vyjednáváním na schůzích a při tomto pracovní nasazení musí řešit také osobní problémy. Šedivé kulisy města (Beroun) a mikrokosmos neustálých stranických schůzí mohou být vnímány jako symbolické zpodobnění doby tzv. normalizace.