Možnosti obhajoby

  1. Jakou roli by měl v právním státě zastávat obhájce obviněného?
  2. Porovnejte své znalosti s rolí obhájce v ukázce.

Možnosti hájení se před orgány činnými v trestním řízení byly v 70. letech výrazně větší než v období politických procesů 50. let, přesto však zdaleka nedosahovaly standardů demokratického právního státu. Role obhájce nebyla snadná, měl omezený přístup k obviněnému a k důkazům obžaloby, čímž se snižovala možnost účinně připravovat obhajobu svého klienta. Obvinění navíc byli vystaveni psychickému nátlaku a šikaně, která se dala v rámci platných zákonů vykládat jako opomenutí nebo nedbalost, nikoliv však jako úmyslný nátlak na obviněného.

Ukázka zobrazuje jeden z výslechů ve vazební věznici v polovině 80. let. Může posloužit jako vhodná ilustrace úrovně trestního řízení před rokem 1989.

Přítelkyně z domu smutku (1992, r. Hynek Bočan)

Čtyřdílný televizní seriál se inspiruje zážitky Evy Kantůrkové ze zatčení v důsledku vyšetřování pašování zakázané literatury do Československa. Eva Kantůrková byla téměř rok vězněna ve vyšetřovací vazbě, nakonec byla propuštěna na nátlak zahraničních státníků. Během svého věznění poznala důkladně mikrosvět ruzyňské věznice i praktiky StB, která se ji snažila cíleně zlomit. Seriál zachycuje proměnu metod a étosu StB, která kombinovala legální možnosti s psychickým nátlakem. Vyšetřovatelé již nejsou fanatickými ideology, ale prostě byrokratickými profesionály přistupujícími k svému úkolu chladně a nezaujatě.