Motivace kvalifikovaných pracovních sil

  1. Jak ředitel podniku přijímá zprávu o nové účetní?
  2. Co může o systému centrálně plánované ekonomiky a rozdělování pracovních sil vypovídat situace z ukázky, kdy o zaměstnání jedné kvalifikované účetní usilují náboráři ze dvou různých podniků? Dokážete si podobnou situaci představit v současné době? Zdůvodněte.
  3. V čem je druhá nabídka více motivující než ta původní? Co vám na ní v porovnání s dneškem připadá „divné“?

Dostatek kvalifikovaných pracovních sil je nezbytným předpokladem fungování podniků a celého hospodářství. Na rozdíl od systému tržního hospodářství byl volný pohyb pracovních sil před rokem 1989 do značné míry omezen. Získat kvalitní účetní se ukáže jako velký problém i v ukázce ze satirické komedie Petra Schulhoffa.

Já to teda beru, šéfe...! (1977, Petr Schulhoff)

Komediální příběh režiséra Petra Schulhoffa o dvou náborářích Otovi a Láďovi, kteří pracují pro podnik Pragokov. K získávání nových zaměstnanců používají vědeckou metodu založenou na principu spolehlivé páky. Snímek reflektuje jeden z problémů socialistické ekonomiky - uměle držená zaměstnanost s sebou nesla nedostatek pracovních sil.