Mládí vpřed

  1. Popište jednání mezi ředitelem družstva a kombajnérem Holečkem. Jak byste pojmenovali a popsali takovou formu jednání a vztahu?
  2. Jaký je vztah ředitele Kahovce k mladým pracovníkům? Jakou příležitostí pro rostlinolékaře může vedení kombajnové brigády být?

Ředitel družstva Kahovec přichází s prosbou za zkušeným kombajnérem Holečkem. Jejich vztah evidentně přesahuje standardní vztahy mezi ředitelem a řadovými pracovníky. Ředitel prosí o podporu pro mladého vedoucího brigády Kubánka, Holečkova pozice mezi kombajnéry by Kubánkovi měla dodat tolik potřebnou autoritu. Ukázka se dotýká problému autority v pracovním kolektivu. Zkušený kombajnér Holeček disponuje vřelým vztahem s ředitelem družstva Kahovcem, kromě jeho stáří mu tak dodává autoritu i jeho vztah k řídícím kádrům (formálně má ale stejnou pozici jako ostatní kombajnéři). Pokud někdo s výraznou autoritou podpoří mladého vedoucího, jeho naděje na úspěšnost v řízení skupiny se zvyšuje.

Plechová kavalérie (1979, r. Jaroslav Dudek)

Sedmidílný seriál ze sklonku 80. let je sledem příběhů party kombajnérů, kteří v průběhu jednoho léta putují za sklizní po celé republice. Úspěchu žní byla režimem opravdu přikládána velká důležitost, ačkoliv dnešnímu divákovi připadá většina zápletek seriálu banální. V porovnání s ostatní seriálovou produkcí není Plechová kavalerie prvoplánově ideologická, je však prodchnuta étosem socialistické práce a načrtává stereotypní obraz venkova a zestátněného zemědělství. Větším důrazem na osobní starosti hrdinů navazuje na starší epos scenáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka – Nemocnici na kraji města. Režisér Dudek uplatnil podobné režijní postupy už v československém sitcomu Taková normální rodinka (1971), ale i v 90. letech v seriálu Hospoda (1996).