Mladé rodiny

  1. Co spojuje manžele v této ukázce? Jaký byl podle vás důvod jejich svazku?
  2. Jaké problémy mohlo soužití těchto lidí přinést?
  3. Jak tráví volný čas Stanislav?

Klip ilustruje jeden z problémů mladých rodin. V 70. a 80. letech nebyla antikoncepce spolehlivá a mladé páry se braly často z toho důvodu, že žena-mladá dívka čekala dítě. Nedostatečná zralost manželů pak mnohdy vedla k nestabilitě manželství. V této ukázce vidíme dva mladé lidi, kteří toho nemají příliš společného. Z kontextu je zřejmé, že Zuzana bydlí u rodičů a její manžel Stanislav za ní jezdí o víkendech. Zatímco Zuzana se stará o malé dítě a podle vlastních slov se příliš nevyspí, Stanislav si spravuje motorku a věnuje se svým zájmům radioamatéra. Klip jednak ilustruje způsob trávení volného času (Stanislavovy koníčky), ale především dokumentuje problematiku manželských svazků příliš mladých lidí, kteří nemají společné zájmy a nejsou dostatečně zralí. Soužití Stanislava a Zuzany nakonec skončilo rozvodem v 90. letech. Ukázka může být využita k reflexi specifických problémů mladých rodin v 80. letech a ke srovnání se současnou situací.

Manželské etudy (1987, r. Helena Třeštíková)

Manželské etudy je název cyklu časosběrných dokumentů, který vysílala Československá televize v roce 1987. Jsou jedinečnou sondou do života české rodiny 80. let. Režisérka mapovala v jednotlivých dílech život šesti mladých manželských dvojic po dobu šesti let od svatby (1980–1986). Helena Třeštíková patřila k prvním dokumentaristům na světě, kteří se náročné časosběrné metodě začali věnovat. Hodnotu dokumentů umocnilo pokračování Manželské etudy po dvaceti letech z roku 2005, nabízející konfrontaci dřívějších postojů a problémů mladých manželů (nízký sňateční věk, osobnostní nezralost, nevyhovující bydlení, absence vize budoucnosti) a současného životního stylu.