Mimořádná směna

  1. Co se v ukázce děje? Kdo jsou podle vás aktéři této scény? Jaké jsou jejich postoje?

  2. Kdo v ukázce naopak chybí?

  3. Co tato ukázka vypovídá o funkci odborového hnutí v padesátých letech? Co vypovídá o povaze tehdejší ekonomiky?

Děj filmu se odehrává na počátku padesátých let. Jeden z významných snímků nové vlny vypráví příběh ředitele Kudrny, který dostal úkol postavit elektrárnu, ovšem za daných podmínek v podstatě nesplnitelný. Kudrna se ocitá pod tlakem termínů a dodávek a někteří z jeho podřízených jeho vytížení využijí k svému obohacení. Formou soudního dramatu se rozkrývá praxe voluntaristického řízení ekonomiky, malé profesionality stranických bossů, kteří delegují zodpovědnost, nikoli však prostředky a pravomoci na nižší management. Předseda závodní rady ROH Kolek protestuje proti svévolnému vyhlášení nedělní směny. Ředitel Kudrna je však pod tlakem okolností a bez této směny se neobejde. Ukázka shrnuje ve zkratce obě perpsektivy i důvody k nedorozumění. Skutečný viník zde není zobrazen - je jím totiž špatně nastavený systém, ve kterém takovéto kolize a nutnosti jejich improvizovaného řešení byly na denním pořádku. V ukázce chybí též reakce dělníků na mimořádnou směnu (i když reakce Kolka ji naznačuje). Vyvodit ji můžeme například z dokumentu Dopis dělníka z roku 1954, který zachycuje autentickou reakci na podobnou situaci.

Obžalovaný (1964, r. Ján Kadár, Elmar Klos)

Délka klipu: 0:52 min.