Mezi dějinami a současností? Devadesátá léta ve výuce dějepisu

Devadesátá léta ve výuce dějepisu, 8. prosince 2017, 10—14 hodinFF UK, Celetná 20, Praha - Staré Město, místnost 328

Již více než čtvrt století nás dělí od listopadových událostí roku 1989, které se staly východiskem pro řadu zásadních celospolečenských změn uskutečněných v průběhu navazující dekády. Jakkoli mnohé z nich stále bezprostředně ovlivňují i naši současnost, pro většinu dnešních středoškoláků představují devadesátá léta velmi vzdálený a neurčitý pojem.
Patří tedy devadesátá léta do školní výuky dějepisu, nebo je naznačený časový odstup pro takový krok stále ještě nedostatečný? Proč a jak o tomto období učit? Kde končí dějiny a začíná současnost? Byla devadesátá léta „svobodná“, „divoká“ nebo „bez přívlastku“? Na tyto a další otázky se v rámci workshopu pokusíme společně hledat odpovědi.

Dílnu pořádáme ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK

Přihlásit se na dílnu