Loajalita

  1. Jak na vás působí atmosféra, ve které se děj odehrává?
  2. Co je nestandardního na situaci, ve které herečka přesvědčuje ostatní kolegy o nutnosti odsouzení „pamfletu“?
  3. Jaké odlišné reakce na nastalou situaci lze u herců vysledovat?

Děj televizního filmu PF 77 čerpá námět z událostí odehrávajících se v době vzniku Charty 77, na kterou komunističtí představitelé reagovali rozsáhlou kampaní – tzv. Antichartou. Téma vynuceného projevu podpory a loajality komunistickému režimu ze strany českých a slovenských umělců bylo po roce 1989 v umělecké tvorbě spíše opomíjené a málo reflektované. Brabcova inscenace je však výjimkou. Vlasta Chramostová hraje zasloužilou umělkyni, herečku Národního divadla, která řeší dilema dvojí loajality – k rodině na jedné straně a k profesi, resp. svým kolegům a studentům na straně druhé. Ukázka zachycuje situaci na schůzi katedry, kdy jsou herci děkankou vyzváni, aby tento „štvavý text“ odmítli. Děj pak pokračuje krátkou vzpourou herců, kteří zprvu odmítnou odsoudit text, který oficiálně ani neznají, jejich odpor je však rychle zlomen. V závěru filmu se většina z nich potká v Národním divadle. Životní osudy Vlasty Chramostové byly zcela opačné – ona sama se nejen neúčastnila této kampaně, ale aktivně proti normalizačnímu režimu vystupovala, což zaplatila zákazem účinkování v divadle i v televizi.

PF 77 (2003, r. Jaroslav Brabec)

Příběh herečky Ludmily Damiánové, která si v době normalizace snaží zachovat čistý štít a nezadat si s režimem, aniž by s ním šla do konfrontace. S touto její snahou se však kříží režimní tažení proti Chartě 77, které mělo vrcholit podpisem tzv. Anticharty v Národním divadle. Damiánová řeší dilema, zda se k této demonstraci připojit, a nakonec podlehne tlaku své snachy, která ji nabádá ke konformitě s ohledem na jejího syna. Damiánová se nakonec aktu v Národním divadle zúčastní. Televizní film ilustruje morální dilemata, kterými značná část populace v období tzv. normalizace procházela.