Paměť, město, krajina. Prostor ve výuce o minulosti

31. srpna – 1. září 2017, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Minulost se rozprostírá v prostoru okolo nás. Letošní letní škola tentokrát prověří, jakým způsobem k dějinám v krajině přistupovat. Již delší dobu se prostřednictvím iniciativ a projektů prosazuje v českém školství tzv. místně zakotvené učení. Letní škola zhodnotí současnou situaci a načrtne další perspektivy, kudy by se mohla výuka založená na prostoru ubírat.

Letní škola nabídne:

Diskuze

V diskuzi se představí instituce a organizace, jež mají zkušenosti s výukou minulosti v prostoru města a v krajině. Hlavním tématem diskuze bude sdílení zkušeností s těmito formami výuky. Naši hosté budou otevřeni i navázání případné spolupráce na konkrétních projektech.

Workshopy

Budete se moci zúčastnit několika workshopů, při nichž si vyzkoušíte některé postupy při práci s veřejným prostorem. Workshopy sice budou probíhat v budově DOXu, jež je ale dostatečně inspirativní na to, abychom se v myšlenkách přenesli do různých míst, kde by výuka mohla probíhat. K tomu nám pomůže i práce s prameny a dalšími médii, jež je možné při mapování minulosti v prostoru využít. 

Modelová procházka

Připravujeme jeden workshop i přímo v prostoru, kdy využijeme atraktivního okolí místa konání letní školy. Součástí krajiny Holešovic je kromě tržnice a přístavu i nádraží v Bubnech, kde se plánuje vybudovat nový památník obětem holocaustu.

Umělecký přístup k tématu

Prostředí DOXu letní školu tradičně obohatí o umělecký pohled na problematiku. Umělecké intervence jsou velmi důležitou součástí vzpomínání ve veřejném prostoru.

Večerní program

Na večer opět chystáme program, jež bude otevřený i širší veřejnosti a který bude reflektovat to, proč je dnes téma prostoru a životního prostředí tak aktuální a jakým způsobem v prostoru připomínáme naši minulost. Můžete se těšit na atraktivní hosty!

Kdo se zapojí?

  • Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů
  • Centrum současného umění DOX 
  • Památky nás baví
  • Antikomplex
  • Paneláci.cz
  • Památník Šoa Bubny a další

 

Přihlásit se na seminář