Kvalita služeb a šedá ekonomika

  1. Jak byste hodnotili kvalitu služby mytí oken? Je s ní vedoucí podniku spokojený?
  2. Jak Pavel charakterizuje Janu, která upozorní na podvod v odvedené práci? Sdílí vedoucí její postoj? Zkuste objasnit proč ano/ne?

Klip z filmu Jaroslava Soukupa ilustruje kvalitu služeb a život na pomezí kriminální činnosti a tzv. šedé ekonomiky v polovině osmdesátých let. Devatenáctiletý Pavel (Lukáš Vaculík) pracuje jako čistič oken a veškerý volný čas tráví v pražských pasážích, bistrech a na diskotékách s partou zloděje Robyho. Velkou část jeho příjmů tvoří zisk z podvodů, šmeliny a krádeží Robyho party, které dodává zaručené tipy na vykrádání bytů. Mytí oken je pro něj krycím zaměstnáním, které mu umožňuje nacházet kontakty a zprostředkovávat další obchody. Každodenní praxe jeho zaměstnání vyjdou najevo ve chvíli, kdy dostane za úkol zaučit novou brigádnici Janu.

Láska z pasáže (1984, r. Jaroslav Soukup)

Kriminální drama režiséra Jaroslava Soukupa natočené v roce 1984, vypráví o mladém muži Pavlu Křížovi, který je formálně zaměstnán jako čistič oken. Peníze však získává hlavně z nelegální činnosti, jako jsou například krádeže a podvody. V práci dostane k ruce mladou brigádnici Janu, která o Pavlově ilegální činnost ví, ale nesouhlasí s ní. Avšak i přes to se mezi nimi začne vyvíjet cosi víc, než jen přátelství mezi kolegy.