Kulturní dědictví

  1. Jaký objekt navštívila hraběnka se svými příbuznými? K čemu sloužil původně a co je příčinou jeho nynějšího stavu?
  2. Z jaké společenské skupiny pochází stará paní z ukázky – jak jsou hodnoty a zájmy této skupiny vyjádřeny? Proč se ona a její synovec dostanou do konfliktu s předsedou JZD?

Ukázka upozorňuje skrze fabulovaný příběh rodu Kinských na širší problém historických památek v normalizačním Československu. V 70. a 80. letech pokračovala devastace zámků a klášterů, které obsadila armáda nebo jednotná zemědělská družstva. Režim už nelikvidoval památky cíleně a z ideologických důvodů, některé zámky ve státním vlastnictví byly opečovávané, chyběla ale celková úcta k historickému dědictví a neopravované zámky i církevní stavby postupně chátraly. Celkově ukázka vyznívá komicky, ukazuje ale, kam vedl nezájem režimu a jeho představitelů (zde zaměstnanci JZD): v zámečku se mísí zničené pozůstatky původního vybavení a prvky socialistického realismu. Socha prasátka měla původně vyjadřovat nový účel stavby „ve vlastnictví lidu“, dnes ji však můžeme vnímat spíš jako symbol necitlivosti k estetickým hodnotám minulosti.

Postava staré hraběnky, která chce zámeček ještě jednou spatřit a která vzpomíná na předválečný svět české šlechty, je v kontrastu s normalizační realitou. Hraběnka reprezentuje kosmopolitní sociální třídu, jejíž příslušníci mluvili několika jazyky, pořádali garden parties a měli šoféry. Šlechtici budovali v českých zemích kulturní hodnoty, s nástupem komunistů k moci však byli „odstraněni“ jako vykořisťovatelé lidu. Jejich původní majetek ve státním vlastnictví často spíše chátral. Ukázka vybízí k mnohovrstevnaté diskuzi o hodnotách (šlechta jako vzor?, kulturní, nebo ekonomické hodnoty? atd.).

Zapomenuté světlo (1996, r. Vladimír Michálek)

Film Vladimíra Michálka vykresluje atmosféru 80. let prostřednictvím osudů vesnického faráře Holého, konfrontovaného se socialistickým režimem popírajícím duchovní hodnoty. Kněz se stává bojovníkem za záchranu kostela, který je pro něj zhmotněním jeho neotřesitelného světonázoru, jenž se s ideologií režimu 80. let neslučuje. Vnitřní rozpory faráře jsou zobrazeny i prostřednictvím jeho vztahu k Marjánce. Film, velmi volně inspirovaný literárním dílem Jakuba Demla, získal mnoho ocenění. Představitelé ústředních postav Bolek Polívka a Veronika Žilková získali za své herecké výkony Českého lva.